Ochrona

Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz technicznemu przygotowaniu jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymogom dotyczącym ochrony osób i mienia.

Ochrona fizyczna osób i mienia

Obecnie często spotykaną normą jest podpisanie umowy z agencją ochrony w celu zabezpieczenia wielu miejsc, takich jak: siedziby firm, banki, osiedla mieszkaniowe, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, magazyny, imprezy masowe czy prywatne domy.

Ochrona fizyczna – zakres działań

Ochrona osób i mienia oferowana przez Łącki Security przewiduje:

 • Patrolowanie terenu i budynków
 • Zapobieganie przedostawaniu się osób nieuprawnionych na terytorium klienta
 • Ochrona mienia, przedmiotów i obywateli
 • Zapewnienie kontroli dostępu w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa osobistego pracowników
 • Inspekcja gości i pojazdów
 • Instalacja i konserwacja systemów alarmowych i nadzoru wideo

Ochrona zapewniona przez licencjonowanych pracowników

Licencjonowani pracownicy Łącki Security, zajmujący się ochroną fizyczną są uprawnieni m.in. do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 • ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub chronionego mienia
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek obronnych, kajdanek, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazów)

Wsparcie patroli interwencyjnych

Patrole ochrony Łącki Security są wspierane przez centrum logistyczne w celu udzielenia wsparcia przez dodatkowe patrole czy odpowiednie służby interwencyjne takie jak policja, czy straż pożarna.

Centrum jest czynne przez całą dobę i ma możliwość natychmiastowego wysłania wsparcia oraz przesłania informacji do odpowiednich instytucji.

Profesjonalne grupy interwencyjne

Pracownicy patroli interwencyjnych Łącki Security są jednolicie umundurowani, uzbrojeni w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, tj. pałki obronne i kajdanki. Patrole interwencyjne pełnią służbę całodobowo 365 dni w roku.
Na wyposażeniu posiadają również radiotelefony i telefony komórkowe. Samochody patrolowe wyposażone są w radiostacje zapewniające stałą łączność bezpośrednią z centrum logistycznym.

Patrole interwencyjne

Patrol interwencyjny jest ochroną, która wspiera działania wykonywane na terenie danego obiektu. Patrol interwencyjny składa się z przynajmniej dwóch pracowników ochrony, którzy posiadają profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych im zadań.

Patrole interwencyjne – zakres działań

Patrole interwencyjne Łącki Security są specjalistycznym środkiem ochrony mienia i osób. Nasze patrole złożone są z dwóch lub trzech pracowników ochrony, których zadaniem jest:

 • zapobieganie kradzieżom i zniszczeniu mienia
 • interwencje w przypadku naruszenia porządku
 • interwencje w przypadku prób zdezorganizowania funkcjonowania, chronionych obiektów
 • zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu zdrowia lub życia osób

Profesjonalna ochrona klubów

Łącki Security stara się skutecznie zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z pomieszczeń klubowych – zarówno wewnątrz lokalu, jak i przed jego wejściem. Celem naszych pracowników jest wyłapywanie niewłaściwych osób powoduje na etapie selekcji, co pozwala nam zagwarantować bezpieczeństwo na terenie lokalu przez cały czas trwania imprezy.

Ochrona klubów i imprez okolicznościowych

Lokale rozrywkowe, imprezy czy kluby szczególnie potrzebują ochrony ze względu na dużą ilość uczestników. Ponadto w klubach nocnych są osoby, które z powodu nadmiernego spożycia alkoholu zachowują się niewłaściwie i agresywnie. Zadaniem profesjonalnych ochroniarzy Łącki Security jest identyfikacja i izolacja takich osób, aby nie zakłócali zabawy pozostałych gości.

Ochrona imprez – zakres działań

Do głównych zadań naszych pracowników, zajmujących się ochroną klubów i imprez, należy:

 • kontrola i dostosowanie zachowania gości do regulaminu obiektu
 • zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu zdrowia lub życia osób
 • interwencje w przypadku naruszenia porządku
 • ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych gości lub dla chronionego mienia

Ochrona osób VIP

Zapewnienie bezpieczeństwa osobie VIP wymaga specjalnie przeszkolonych pracowników ochrony Łącki Security. Ochrona osobista może być pełniona wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeszli specjalne szkolenie i mają status ochroniarza.

Ochrona osób – zakres działań

Łacki Security świadczy usługi z zakresu ochrony osobistej – zarówno stałej, jak i doraźnej.

Stała ochrona osób i mienia obejmuje:

 • ochronę osobistą 24/7
 • gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia
 • zapewnienie nietykalności osobistej.

Doraźna ochrona osób i mienia obejmuje:

 • ochronę osobistą w wybranym dniu lub czasie
 • prewencję w sytuacjach potencjalnie zagrażających życiu lub zdrowiu
 • gwarancję nietykalności osobistej

Profesjonalna ochrona osób

Pracownicy Łącki Security, których specjalnością jest ochrona osobista, są sprawni fizycznie oraz umiejętnie przewidują i usuwają zagrożenia. Wyposażeni w broń palną i środki łączności najnowszej generacji.

Przed rozpoczęciem działań opracowujemy szczegółowy plan ochrony w oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę występowania różnego typu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osoby chronionej. Celem tego działania jest jak najlepsze dostosowanie procedur taktyczno-operacyjnych.

Profesjonalne zabezpieczenie imprez masowych

Ochrona imprez masowych jest szczególnym rodzajem działalności zabezpieczającej, mającej na celu utrzymanie porządku publicznego w miejscach nagromadzenia zróżnicowanej publiczności.

Ochrona imprez masowych wiąże się z pracą ochroniarzy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, dlatego do takich zadań delegujemy przeszkolonych pracowników Łącki Security, charakteryzujących się wysokim profesjonalizmem, pomysłowością i spostrzegawczością. Dzięki temu nasi pracownicy bez problemu wyłapują niewłaściwe osoby, które stanowią zagrożenie dla pozostałych uczestników eventu.

Zabezpieczenie imprez masowych

Podstawą sprawnego przeprowadzenia imprez masowych jest profesjonalna ochrona. Dzięki działaniom pracowników ochrony Łącki Security, zapewnione jest bezpieczeństwo uczestników i sprzętu, życia i zdrowia ludzi oraz ich rzeczy osobistych. Oferujemy ochronę takich imprez jak eventy biznesowe, koncerty, targi, festiwale czy imprezy sportowe.

Ochrona imprez masowych – zakres działań

Duże doświadczenie i profesjonalizm pracowników Łącki Security pozwala bezkonfliktowo rozwiązywać każdy problem, jeszcze w jego zarodku. Wierzymy, że najważniejszą rzeczą w ochronie imprez masowych nie jest rozstrzyganie konfliktu, ale zapobieganie takim zdarzeniom.

W zakresie ochrony imprez masowych, naszym klientom oferujemy:

 • przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy
 • kontrolę zachowania gości w kwestii zgodności z regulaminem imprezy
 • zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu zdrowia lub życia osób
 • interwencje w przypadku naruszenia porządku
 • ujęcie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych gości lub dla chronionego mienia

Opinie klientów