Dozór

Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz technicznemu przygotowaniu jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymogom dotyczącym ochrony osób i mienia.

Monitoring/alarmy

Monitoring obiektu z interwencją to jeden z najskuteczniejszych elementów ochrony i pozwala w znacznym stopniu zmaksymalizować szybkość reakcji Łącki Security, a tym samym zmniejszenie ewentualnych strat wynikających z kradzieży, pożaru czy wtargnięcia.

Monitoring obiektu i alarmy – zakres działań

System alarmowy zainstalowany w obiekcie inicjuje informacje do Centrali Łącki Security np. o zakłóceniu jednego z detektorów. W chwili otrzymania sygnału nasz operator niezwłocznie wysyła na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny oraz – w razie potrzeby – wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne.

W zakresie monitoringu obiektów i systemów alarmowych, naszym klientom oferujemy:

 • 24 godzinny dozór chronionego obiektu systemem monitorowania
 • natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia
 • prewencyjne i interwencyjne patrole
 • monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego
 • oznakowanie obiektów

Monitoring i alarmy najwyższej jakości

Po wykryciu zagrożenia i zauważeniu sygnału, odpowiednio wyszkolony patrol Łącki Security jest w stanie dotrzeć do celu nawet w 5 minut. Dzięki temu monitoring jest dziś jedną z najskuteczniejszych form ochrony mienia. Jednocześnie baza, gdzie odbierane są sygnały, ma możliwość natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu policji, straży pożarnej czy służb medycznych.

Monitorowanie pojazdów Łącki Security

System monitoringu pojazdów całodobowo obsługują doświadczeni operatorzy Łącki Security, którzy stale nadzorują stan floty.

Wykorzystanie własnej Stacji Monitorowania Pojazdów oraz zastosowanie wysokiej klasy urządzeń, gwarantuje niezakłóconą dwustronną łączność pomiędzy monitorowanym autem a operatorem Łącki Security.

Monitorowanie pojazdów zdalne

System monitorowania transportu pozwala na śledzenie pojazdów i ich parametrów użytkowych. Monitoring floty oferowany przez Łącki Security obejmuje m.in. kompleks czujników montowanych w pojazdach, które mogą gromadzić i przekazywać informacje m.in. o położeniu pojazdu, prędkości samochodu czy poziomie paliwa.

Monitoring pojazdów – oferta

Wyposażenie floty samochodowej w zdalny system monitorowania, pozwala na:

 • podgląd fizycznej lokalizację transportu 24/7
 • zapobieganie kradzieży pojazdu, jak i paliwa
 • analizę stylu jazdy kierowcy
 • monitoring stanu technicznego pojazdu

Wieże monitorowania zdalnego

Mobilne wieże monitorujące są często zlokalizowane na odległych obszarach o wysokim ryzyku przestępczości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na zdalną kontrolę i monitoring w trudno dostępnych obszarach lub w sytuacjach braku stałego zasilania.

Wieże monitorowania zdalnego – oferta

Monitoring zdalny jest możliwy do zastosowania w praktycznie dowolnym miejscu. Wieża monitorująca jest uzupełnieniem ochrony fizycznej lub może całkowicie ją zastąpić.

Wieże monitoringu zdalnego stosowane są do ochrony:

 • terenów budowy
 • wydarzeń specjalnych, takich jak imprezy masowe czy koncerty
 • tymczasowych lokalizacji z brakiem dostępu do stałego zasilania
 • placów i parkingów
 • rozległych terenów przemysłowych

Opinie klientów